Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Δια ζώσης
Θεματική Ενότητα: Εικαστικές Τέχνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Διδακτικές Ενότητες: 3
Διάρκεια: 86 ώρες (4 μήνες, 16 εβδομάδες)
Έναρξη: 8 Μαρτίου 2023
Ολοκλήρωση: Ιούνιος 2023
Μονάδες ECVET: 3,4
Τέλος παρακολούθησης προγράμματος: 280 € 
Φόρμα εγγραφής: Έχουν λήξει οι εγγραφές

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 • Απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΔΕ
 • Απόφοιτους ΙΕΚ σχετιζόμενων ειδικοτήτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
 • Όσους ήδη ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασκηθούν στην τέχνη της Αγιογραφίας

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους θα ήταν χρήσιμο να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εγγραφής.

Σκοπός - Στόχοι του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να εκπαιδεύσει σύγχρονους αγιογράφους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να αποβούν δημιουργικοί συνεχιστές & θεματοφύλακες της βυζαντινής ζωγραφικής. Μιας τέχνης με μακραίωνη παράδοση που συνεχίζει να βρίσκεται σε άνθιση κατά τους χρόνους μας, όπως επιβεβαιώνεται από τη διοργάνωση εκθέσεων, την άνθιση των βυζαντινών σπουδών, την πραγματοποίηση συνεδρίων, τις έρευνες & τις δημοσιεύσεις μελετών για την βυζαντινή τέχνη.
Ειδικότερα:  

Στο θεωρητικό μέρος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης. Εξοικείωση των σπουδαστών με τον συμβολικό κώδικα μιας τέχνης «ενδεδυμένης» με θεολογία και συνεπώς ταυτισμένης με δογματικές αλήθειες.  

 • Εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο και στην εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης (τοιχογραφίες – μνημειακή ζωγραφική, φορητές εικόνες, ψηφιδωτά), από τις απαρχές έως τους νεότερους χρόνους. 
 • Μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων αγιογραφικού έργου επιδιώκεται η γνωριμία με τις «Σχολές» αγιογραφίας, με τους εκφραστές των Σχολών, καθώς επίσης και με σημαντικούς μεταβυζαντινούς και  σύγχρονους αγιογράφους. 

Στο εργαστηριακό μέρος, επιδιώκεται η συστηματική πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη δημιουργία αγιογραφικού έργου και η εξοικείωση τους με τα υλικά & τις τεχνικές της βυζαντινής ζωγραφικής.

Θεματικές ενότητες

1η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Εισαγωγή στη Βυζαντινή τέχνη (2 ώρες)
 • Εργαστηριακό μέρος: Αρχές Βυζαντινού σχεδίου. Ο σχεδιασμός του προσώπου. (30 ώρες)

2η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Τα στάδια εξέλιξης της Βυζαντινής τέχνης (2 ώρες)
 • Εργαστηριακό μέρος: Τεχνικές ανθιβόλου. Ο σχεδιασμός του σώματος στη βυζαντινή ζωγραφική. Μπούστο και στάσεις χεριών (24 ώρες)

3η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Η Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1453-1830) & η θρησκευτική ζωγραφική στα Χανιά κατά τον 20ο αιώνα (2 ώρες)
 • Εργαστηριακό μέρος: Η Βυζαντινή αλφάβητος. Οι Βασικές αρχές του χρωματισμού(26 ώρες)
   

Εκπαιδευτές προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος και διδάσκουσα της θεωρίας της Βυζαντινής τέχνης : Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της τέχνης, (PhD, Université Bordeaux Montaigne). Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: “Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική ζωγραφική” (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2286/15.06.2020). 

Διδάσκουσα Βυζαντινής ζωγραφικής : Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αγιογράφος - Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αγιογραφίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
 • Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 4 μηνών (16 εβδομάδων), σύνολο 86 ωρών.
 • Ειδικότερα προβλέπονται τρεις (3) θεωρητικές διαλέξεις (θεωρία της Βυζαντινής ζωγραφικής) δίωρης διάρκειας (συνολικά: 6 ώρες θεωρίας)
 • Ογδόντα (80) ώρες Εργαστηριακών μαθημάτων βυζαντινής ζωγραφικής.
 • Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη 8/3/2023 και να τελειώσουν το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.
 • Τα μαθήματα θα γίνονται :
  • Από τις 8 Μαρτίου κάθε Τετάρτη απόγευμα 16:00 - 21:00
  • Τον Απρίλιο κάθε Τετάρτη απόγευμα 16:00 - 21:30
  • Τον Μάιο κάθε Τετάρτη απόγευμα 16:00 - 21:30 εκτός την 10/5. Επίσης το Σάββατο 13/5 9.00 - 14.30 
  • Τον Ιούνιο κάθε Τετάρτη απόγευμα 16:00 - 21:30 έως και τις 14/6 και το Σάββατο 24/6 9.00 - 14.30 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής τάξης (e-class)

Αξιολόγηση Προγράμματος

 • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας των εργαστηριακών μαθημάτων (κάθε  εβδομάδα), θα αξιολογούνται τα  αποτελέσματα μάθησης από τη  διδάσκουσα της Βυζαντινής τέχνης
 • Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος, μέσω ερωτηματολογίου
   

Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) στην τελική θεωρητική εξέταση.  
 • Να έχουν παρακολουθήσει τα εργαστηριακά μαθήματα και να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) από τη διδάσκουσα της Βυζαντινής τέχνης. Η αξιολόγηση θα γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων όσο και στο τέλος του προγράμματος.  
 • Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80 % των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Εγγραφή

Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές για τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 6 Μαρτίου 2023

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Κατεβάστε την από εδώ
 • Ακολούθως την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και μας την στέλνετε στο kedivim<στο>tuc.gr
 • Μόλις επιβεβαιωθεί η έναρξη του προγράμματος (στις 6 Μαρτίου, με ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων: 15 συμμετέχοντες), η γραμματεία θα σας στείλει ένα ενημερωτικό μήνυμα και θα σας καλεί να καταβάλλετε το ποσό της εγγραφής (80 ευρώ)
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 20 συμμετέχοντες)
 • Μετά την κατάθεσή σας, στέλνετε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim<στο>tuc.gr αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

Κόστος συμμετοχής

Το τέλος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 280 €

Για όσους πληρώσουν εφάπαξ όλο το ποσό στην εγγραφή, το τέλος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 250 €.

Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται:

 • είτε με εφάπαξ καταβολή (250 €)
 • είτε σε τρεις δόσεις (σύνολο 280€)
  • η 1η δόση (80 €) πριν την έναρξη (αμέσως μετά την επιβεβαίωση της έναρξης του προγράμματος από τη γραμματεία)
  • η 2η δόση, στο τέλος Απριλίου 2023 (100 €)
  • η 3η δόση στο τέλος του Μαΐου 2023 (100 €)