Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη)
Θεματική Ενότητα: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Διδακτικές Ενότητες: 6
Διάρκεια: 90 ώρες (10 εβδομάδες)
Έναρξη: Οκτώβριος 2022
Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2022
Μονάδες ECVETQ: 3,6
Τέλος παρακολούθησης προγράμματος: 150 €
Φόρμα εγγραφής: Θα είναι διαθέσιμη εγκαίρως

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Απόφοιτους Παιδαγωγικών Σχολών,
 • Πτυχιούχους ανώτερων και ανώτατων σχολών,
 • Aπόφοιτους λυκείου & τελειόφοιτους φοιτητές
 • Το ευρύ κοινό

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους απαιτούνται:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
   

Σκοπός - Στόχοι του προγράμματος

Σήμερα, η υφιστάμενη γραμμική οργάνωση της παραγωγής έχει θέσει σε κίνδυνο την επάρκεια πόρων στο μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, ενώ συνεπάγεται σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση, μέσω της άφθονης παραγωγής αποβλήτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ικανοποιητικές λύσεις για αυτού του τύπου τα προβλήματα διαμορφώνονται εφόσον οι σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν βιώσιμες και διορατικές στρατηγικές για την ορθολογική χρήση των πεπερασμένων πόρων και την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματική αλλαγής. 

Η επιτυχία ενός πραγματικού μετασχηματισμού του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου απαιτεί  αλλαγή των ατομικών συμπεριφορών και στη συλλογική/πολιτισμική υιοθέτηση των αρχών της ΚΟ. Σε αυτές τις αλλαγές αναδύεται η ανάγκη για την ουσιαστική συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος για να εκπαιδεύσει  τους πολίτες κάθε ηλικίας, από το δημοτικό μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να υπηρετηθούν τα νέα οράματα για την κοινωνία και την οικονομία σεβόμενοι  τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να: 

 • προσφέρει στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης τα απαιραίτητα εφόδια και κατάρτιση ώστε να μεταδώσουν μέσα στην τάξη τις αρχές της ΚΟ 
 • εφαρμόσει αντίστοιχες πρακτικές και πρωτοβουλίες στο σχολικό περιβάλλον,
 • κατανοήσει αλλά και να διδάξει θεωρητικές γνώσεις για την ΚΟ 
 • υποστηρίξει και έξω από τις τάξεις τη νοοτροπία βιωσιμότητας και της ιδιότητας του οικολογικά υπεύθυνου πολίτη. 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εξοικειώσει  τους εκπαιδευτικούς να με τα ζητήματα της ΚΟ ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας κυκλικής και βιώσιμης κοινωνίας και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για αποτελεσματική απόδοση.
 

Θεματικές ενότητες

 1. Γενική οικονομική θεωρία (15 ώρες)
 2. Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον (15 ώρες)
 3. Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία (15 ώρες)
 4. Κυκλική οικονομία στη διαχείριση αποβλήτων (15 ώρες)
 5. Κυκλική οικονομία και σχολικές μονάδες (15 ώρες)
 6. Κυκλική οικονομία, μαθητές και κατανάλωση (15 ώρες)

Εκπαιδευτές προγράμματος

Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης. [Επιστημονικός Υπέυθυνος, στείλτε του email για περισσότερες πληροφορίες].
Ιστοσελίδα:  https://www.chenveng.tuc.gr/el/prosopiko/kathigites/alexandros-stefanakis 

Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ιστοσελίδα: https://env.duth.gr/cv/inikol
 

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
 • Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 6 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 10 εβδομάδων και σύνολο 90 ωρών.
 • Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται εξ αποστάσεως με σύγχρονη (15%) και ασύγχρονη διδασκαλία (85%)
 • Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων που θα παρακολουθούν το πρόγραμμα, η σύγχρονη διδασκαλία θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής τάξης (e-class).
 • Για κάθε ενότητα θα γίνεται online ασύγχρονη εξέταση μέσω ερωτηματολογίου.
   

Πιστοποίηση

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) σε  όλες τις θεματικές ενότητες.
 • Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευόμενους που δε πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται απλό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80 % των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Εγγραφή

Οι εγγραφές έχουν κλείσει.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Κατεβάστε την από εδώ. Ακολούθως την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και μας την στέλνετε στο kedivim<στο>tuc.gr
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής (μετά την εγγραφή σας και μόλις επιβεβαιωθεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος η γραμματεία θα σας στείλει ένα σύνδεσμο προς την φόρμα πληρωμής)
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim<στο>tuc.gr αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

Κόστος συμμετοχής

Το τέλος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 150 €.

Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε τρεις ισόποσες δόσεις: μια πριν την έναρξη, μία στο τέλος του πρώτου μήνα παρακολούθησης και μία στο τέλος του δεύτερου μήνα παρακολούθησης.

Παρέχεται και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων διδακτικών ενοτήτων με κόστος 30 € ανά διδακτική ενότητα (εφάπαξ καταβολή).