Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε to 2018 (ΦΕΚ 5319/27.11.2018 Β').

Τελευταία Νέα