Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι οι μονάδες ECVET Για εκπαιδευτές

Μία μονάδα ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες κατάρτισης (ώρες διδασκαλίας + ώρες εργασίας στο σπίτι + πρακτική).


Τι χρειάζομαι για να διδάξω σε κάποιο πρόγραμμα Για εκπαιδευτές

Πρέπει να μπείτε στη λίστα των εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ


Τελευταία Νέα