Χρήση python και tensorflow για Επιστημονικούς Υπολογισμούς Μηχανικής και Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρήση python και tensorflow για Επιστημονικούς Υπολογισμούς Μηχανικής και Τεχνητής Νοημοσύνης

 • Σεμινάριο 200 ωρών (12 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός

 • Σεμινάριο 100 ωρών (5 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Λειτουργία Δικτύων Η/Υ

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Λειτουργία Δικτύων Η/Υ

 • Σεμινάριο 30 ωρών (2 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Η κυκλική οικονομία στην εκπαίδευση

Η κυκλική οικονομία στην εκπαίδευση

 • Σεμινάριο 90 ωρών (3,6 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Δόμηση με Πηλό: Τεχνικές κατασκευής και Αειφόρος Σχεδιασμός

Δόμηση με Πηλό: Τεχνικές κατασκευής και Αειφόρος Σχεδιασμός

 • Σεμινάριο 60 ωρών (2,4 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Λειτουργία Δικτύων Η/Υ στον ξενοδοχειακό τομέα και στις υπηρεσίες φιλοξενίας

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Λειτουργία Δικτύων Η/Υ στον ξενοδοχειακό τομέα και στις υπηρεσίες φιλοξενίας

 • Σεμινάριο 30 ωρών (2 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email
Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 • Σεμινάριο 200 ωρών (12 μονάδες ECVET)
 • Θα ξεκινήσει σύντομα
 • Εκδηλώστε ενδιαφέρον στέλνοντάς μας email
Στείλτε μας email