Υπεύθυνος επικοινωνίας
Ελένη Ψαρουδάκη 

Τηλέφωνο: +30 28210 37200

Email: kedivim@tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης,
Γραφείο Ε5.002, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο,
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά
Χανιά  Τ.Κ. 73100