Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Δια ζώσης
Θεματική Ενότητα: Εικαστικές Τέχνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Διδακτικές Ενότητες: 3
Διάρκεια: 86 ώρες (5 μήνες, 18 εβδομάδες)
Έναρξη: 11 Οκτωβρίου 2023
Ολοκλήρωση: 28 Φεβρουαρίου 2024
Μονάδες ECVET: 3,4
Τέλος παρακολούθησης προγράμματος: 280 €
Φόρμα εγγραφής: Κατεβάστε τη με ένα κλικ εδώ 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 • Σε απόφοιτους του Εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ Πολυτεχνείου Κρήτης «Βυζαντινής Αγιογραφίας Α` επιπέδου, Τμήμα Αρχαρίων»
 • Σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΔΕ, ΙΕΚ σχετιζόμενων ειδικοτήτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και σε όσους ήδη ασχολούνται με την τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας

Προσοχή: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρακολουθήσει το ΚΕΔΙΒΙΜ Βυζαντινής Αγιογραφίας Α` (Τμήμα Αρχαρίων), θα πρέπει να στείλουν στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ, μαζί με την αίτηση εγγραφής, τα παρακάτω σχέδια:

 • Προσωπογραφία δυναμικής μετωπικότητας του Χριστού, ενός νέου Αγίου και ενός ηλικιωμένου Αγίου 
 • Προσωπογραφία σε πλάγια απεικόνιση (στάση ¾), της Παναγίας, ενός Αγγέλου και ενός ηλικιωμένου Αγίου 
 • Σχέδιο μορφών σε μπούστο, της Παναγίας με τον Ιησού Χριστό, ενός  Αγίου ή μιας Αγίας και ενός Ασκητή
 • Σχέδιο ολόσωμης μορφής του Χριστού και δύο επιπλέον μορφών Αγίων 
 • Δύο σχέδια καθιστής μορφής

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να  πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισμό:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες
 • Υλικά αγιογραφίας, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα:  
  • Μολύβια 2Β, 4Β, Συνθετικά πινέλα , Κόλλες Α3, 5 χαρτόνια 50 X 70, Στρατσόχαρτο 4m, Γόμα ξύστρα, κοπίδι, χάρακα, Χρώματα.
  • Ξύλινο, επιτραπέζιο (φορητό) καβαλέτο ζωγραφικής, με βάση, ρυθμιζόμενο, 74cm

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εγγραφής.

Σκοπός - Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή συνεχούς επιμόρφωσης στη Βυζαντινή ζωγραφική (Αγιογραφία), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βυζαντινή ζωγραφική. Θεωρία και Τεχνικές Α` Τμήμα Αρχαρίων», του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει διευρυμένες γνώσεις για την εξέλιξη της Αγιογραφίας, εστιάζοντας στη μεταβυζαντινή περίοδο και στην περίοδο από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους έως σήμερα. Στο εργαστηριακό μέρος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πληρέστερη εικονογραφική παραγωγή, μέσω της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης των συμμετεχόντων στο αντικείμενο. 

Ειδικότερα:  
Στο θεωρητικό μέρος
, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στους παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη της Αγιογραφίας από το 1453 και εντεύθεν. Επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση έργων μεταβυζαντινών  και σύγχρονων αγιογράφων.  Εξετάζονται θέματα βυζαντινής εικονογραφίας (σκηνές της Γέννησης, της Βάπτισης, της Σταύρωσης, της Ανάστασης). Επισημαίνεται η λειτουργική σχέση της εικόνας στα δρώμενα εντός του Ναού. Αναδεικνύεται η επιρροή της βυζαντινής ζωγραφικής στη Νεοελληνική τέχνη με αναφορά σε σημαίνοντες ζωγράφους - αγιογράφους της λεγόμενης «Καλλιτεχνικής Γενιάς του 1930”. 

Στο εργαστηριακό μέρος, επιδιώκεται η συστηματική πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη δημιουργία αγιογραφικού έργου, η συνεχής επιμόρφωση τους στο σχέδιο και στο χρώμα και η περαιτέρω  εξοικείωση τους με τα υλικά και τις τεχνικές της βυζαντινής ζωγραφικής, σε συνέχεια του πρώτου επιπέδου.  Εισαγωγή στην τεχνική του χρυσώματος και εφαρμογή σε φορητή εικόνα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να συνεχίζουν την εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας σε Β` επίπεδο. Αποσκοπεί να εκπαιδεύσει σύγχρονους αγιογράφους ώστε να αποβούν δημιουργικοί συνεχιστές της βυζαντινής ζωγραφικής. Προσφέρει γνώσεις και προβληματισμούς για μία τέχνη με μακραίωνη παράδοση που συνεχίζει να βρίσκεται σε άνθιση κατά τους χρόνους μας, ενώ παράλληλα καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό προσόν για τους εκπαιδευόμενους.
 

Θεματικές ενότητες

1η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Η Πρωτοαναγέννηση στην Ιταλία. Μεταβυζαντινή ζωγραφική και Μεταβυζαντινοί αγιογράφοι (1453-1830)  (2 ώρες)
  • Η Πρωτοαναγέννηση στην Ιταλία (βλ. Giotto, Duccio Martini), η σχέση τους με τη Βυζαντινή τέχνη)
  • Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Η πρώτη περίοδος (15ος-16ος αιώνας). Η Κρητική σχολή. Εμβάθυνση: Η  Βυζαντινή περίοδος του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. Η περίπτωση του Μ. Δαμασκηνού
  • Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Η δεύτερη περίοδος (17ος  αι. - έως τη σύσταση του Νεοελληνικού κράτους). Μεταβυζαντινοί αγιογράφοι -συνεχιστές της Κρητικής σχολής. Πουλάκης, Παλαιοκάπας
  • Η θρησκευτική ζωγραφική στα Επτάνησα. 
 • Εργαστηριακό μέρος: Τεχνικές χρωματισμού (συνέχεια του Α` επιπέδου)  (30 ώρες)
  • Ο εκπαιδευόμενος καλείται να καλλιεργήσει τις δυνατότητές του στο χρώμα. Ασκήσεις χρωματισμού του προπλασμού, τα γραψίματα και τα φωτίσματα – ψιμυθιές στα ενδύματα.    

2η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Η θρησκευτική ζωγραφική στην Ελλάδα από τη σύσταση του Νεοελληνικού κράτους έως σήμερα  (2 ώρες)
  • Η θρησκευτική ζωγραφική στην Ελλάδα, από τη σύσταση του Νεοελληνικού κράτους και εντεύθεν : Η επιβληθείσα Ναζαρηνή, νεοαναγεννησιακή τέχνη
  • Η επιστροφή στη Βυζαντινή παράδοση μετά το 1950
  • Η ορθόδοξη θρησκευτική ζωγραφική στα Χανιά κατά τον 19ο αι. & τον 20ο αι. 
 • Εργαστηριακό μέρος: Εμβάθυνση στις τεχνικές του χρωματισμού του προσώπου και των άκρων των μορφών (24 ώρες)
  • Τεχνικές του χρωματισμού, (εμβάθυνση). Ο εκπαιδευόμενος καλείται να αποδώσει τον χρωματισμό του προσώπου, των χεριών και των ποδιών, τον προπλασμό, τα γραψίματα και τα φωτίσματα- ψιμυθιές.

3η Θεματική ενότητα

 • Θεωρία: Η Λειτουργική σχέση της εικόνας στα δρώμενα εντός του Ναού. Ζωγράφοι –αγιογράφοι της καλλιτεχνικής γενιάς του 30 (2 ώρες)
  • Η λειτουργική σχέση της εικόνας στα δρώμενα εντός του Ναού.
  • Ζωγράφοι –αγιογράφοι της καλλιτεχνικής γενιάς του 30. Φ. Κόντογλου, Σπ. Βασιλείου, Σπ. Παπαλουκάς, μαθητές & συνεργάτες του Κόντογλου, Γ. Κουνάλης. Βυζαντινά στοιχεία στον Εγγονόπουλο. Οι ιστορικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην «επιστροφή στις ρίζες της παράδοσης» και στην παρουσία στοιχείων της βυζαντινής ζωγραφικής στη Νεοελληνική τέχνη του Μεσοπολέμου
 • Εργαστηριακό μέρος: Χρύσωμα και αγιογράφηση ενός Αγίου ( μπούστο σε  φορητή εικόνα) (26 ώρες)
  • Ο εκπαιδευόμενος καλείται να εφαρμόσει την τεχνική του χρυσώματος σε φορητή εικόνα. Στη συνέχεια, θα αγιογραφήσει τη μορφή ενός Αγίου σε μπούστο, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις και τις τεχνικές της βυζαντινής ζωγραφικής και ολοκληρώνοντας έτσι τη διδασκαλία των προηγούμενων ενοτήτων

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 5 μηνών (18 εβδομάδων), σύνολο 86 ωρών
 • Ειδικότερα προβλέπονται τρεις (3) θεωρητικές διαλέξεις (θεωρία της Βυζαντινής ζωγραφικής) δίωρης διάρκειας (συνολικά: 6 ώρες θεωρίας)
 • Ογδόντα (80) ώρες Εργαστηριακών μαθημάτων βυζαντινής ζωγραφικής.
 • Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και να τελειώσουν στις 28 Φεβρουαρίου 2024 
 • Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη απόγευμα (4:00μμ - 9.00μμ) από την έναρξη ως τη λήψη του προγράμματος. Εξαιρούνται οι Τετάρτες 20/12/23, 27/12/23 και 3/1/24 (εορτές Χριστουγέννων)

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής τάξης (e-class)

Αξιολόγηση Προγράμματος

 • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας των εργαστηριακών μαθημάτων (κάθε  εβδομάδα), θα αξιολογούνται τα  αποτελέσματα μάθησης από τη  διδάσκουσα της Βυζαντινής τέχνης
 • Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος.
 • Στο τέλος του προγράμματος αξιολογείται το σύνολο του αγιογραφικού έργου κάθε εκπαιδευόμενου.
   

Κόστος συμμετοχής

Το τέλος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 280 €

Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται:

 • είτε με εφάπαξ καταβολή (280 €)
 • είτε σε τρεις δόσεις (σύνολο 280€)
  • η 1η δόση (80 €) πριν την έναρξη (αμέσως μετά την επιβεβαίωση της έναρξης του προγράμματος από τη γραμματεία)
  • η 2η δόση, στο τέλος Νοεμβρίου 2023 (100 €)
  • η 3η δόση στο τέλος του Ιανουαρίου 2024 (100 €)

Εκπαιδευτές προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος και διδάσκουσα της θεωρίας της Βυζαντινής τέχνης : Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της τέχνης, (PhD, Université Bordeaux Montaigne). Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Πολυτεχνείου Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: “Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική ζωγραφική” (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2286/15.06.2020). 

Διδάσκουσα Βυζαντινής ζωγραφικής : Κωνσταντίνα Στεφανάκη, Αγιογράφος - Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αγιογραφίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)

 

Εγγραφή

 • Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές για τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2023
 • Γενικές πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Π. Κ. : https://www.kedivim.tuc.gr
 • Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας email στο kedivim<στο>tuc.gr 
 • Μπορείτε επίσης να μας καλείτε για πληροφορίες στο τηλέφωνο +30 28210 37043 (κα Ελένη Ψαρουδάκη, Γραμματεία)

Δηλώσεις συμμετοχής - Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Κατεβάστε την από εδώ
 • Ακολούθως την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και μας την στέλνετε στο kedivim<στο>tuc.gr
 • Μόλις επιβεβαιωθεί η έναρξη του προγράμματος (στις 01 Οκτωβρίου 2023, με ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων: 15 συμμετέχοντες), η γραμματεία θα σας στείλει ένα ενημερωτικό μήνυμα και θα σας καλεί να καταβάλλετε το ποσό της εγγραφής (80 ευρώ). 
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 20 συμμετέχοντες)
 • Μετά την κατάθεσή σας, στέλνετε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim<στο>tuc.gr αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) στην τελική θεωρητική εξέταση.  
 • Να έχουν παρακολουθήσει τα εργαστηριακά μαθήματα και να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) από τη διδάσκουσα της Βυζαντινής τέχνης. Η αξιολόγηση θα γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων όσο και στο τέλος του προγράμματος.  
 • Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80 % των δραστηριοτήτων του προγράμματος.